Archivos de Categoría: Dll-filer

Använda Qutil För Att Ställa In Windows

Innan du installerar den inbyggda drivrutinen, anslut skrivaren till datorn eller till ditt kabelanslutna eller trådlösa nätverk. Se avsnittet som motsvarar din anslutningstyp för anvisningar för anslutning av skrivaren. När du ansluter skrivaren till datorn trådlöst, med en USB-kabel eller en Ethernet-kabel, installerar Windows 10 inte automatiskt den inbyggda skrivardrivrutinen. I FreeBSD behöver man bara […]

Dataservice

Det här görs via så kallade transforms och machines som är program och scripts som utför uppgifter. Vi har nu i våra dokumentationsverktyg ip-adresser som tillhör ett visst nätverks-block och det är dags att utreda om det finns andra klienter eller servrar på nätverket. Information gathering fasen är helt bunden till tidigare fas och har […]